1. spec. výstava Zakrslých teddy a Teddy Beránků

 

 

 

Protože jsou to moje stránky, dovolím si zde moje subjektivní hodnocení akce, v návaznosti pak uveřejňuji poznámky k proběhlé výstavě.

Takže těch zmiňovaných pár řádek......jsem velmi ráda, že se podařilo tuto celodenní teddíkovskou akci uskutečnit. Do jednoho dne se doslova nahustilo vše potřebné, což bylo z důvodu časové vytíženosti většiny z nás a možná je pro všechny účastněné i jednodušší absolvovat vše v jeden den, než jezdit na dvě až tři akce zvlášť. Tedy pro mě, když mám malé děti, určitě. Jsem velmi ráda, že virtuální klub, jak jsme mu říkali od samého začátku, plynule přechází v řádný klub, pod záštitu ČSCH, jak bylo již od jeho prvopočátku, když jsme jej s Janou a Jitkou zakládali, jeho cílem. Bohužel, Jana i Jitka již dávno v klubu nejsou a jedním z důvodů proč, byly nekalé chovatelské praktiky, kdy se chovatelé pomlouvají, špiní apod. I když jsme se tomuto v klubu vždy snažili zabránit, protože s ním nemohu (a nejsem sama) nikdy souhlasit, najde se vždy dost lidí, kteří se do diskuse na téma ten a ten chovatel neobjektivně zapojí (viz naše diskusní fórum, které se muselo promazávat....) Pak už to není o králíčcích, ale o něčem jiném a to se mi nelíbí. Špatné vzájemné vztahy přece nemáme zapotřebí. Mezitím je to velká škoda, protože třeba Jitka králíčky stále chová a je to vynikající chovatelka.

Pro mě osobně výstava splnila mé očekávání, díky p. Šípovi, p. Sirotkovi a p. Kulandovi i Ing. Bradnovi byla akce velmi zajímavá a inspirativní. Pro ty, co s chovem začínají byla možná odborná, ale kde jinde vědomosti čerpat, než na výstavě a od těch zkušených chovatelů, co jsou ochotni se o ně podělit? Já osobně jsem velmi ráda za každého nového zájemce co se nám hlásí a má zájem o skutečně kvalitní chov Zakrslých teddy a nevadí mi, že se mnohdy jedná o naprosto nezkušené chovatele, protože vědomosti je možné postupem času získat. Co mi vadí jsou dvě věci: jednak, když narazím na množitele teddíků a pak je prodávají někdy opravdu až za nehorázné částky a jednak na ty, kteří se vysmívají nezkušenosti ostatních (vše je jednou poprvé) a jejich snaze něčeho dosáhnout, ani jedno tedy dle mého názoru není ten správný přístup. Když jsme dostali tu šanci pracovat pod záštitou ČSCH, měli bychom ji využít a to co nejlépe, myslím tím, co nejvíce slušných chovatelů, kteří chtějí jít touto oficiální cestou. To je můj názor. Pokud někdo nemá zájem pomoci a jen kritizuje přístup ostatních, to není dobrý kolega na spolupráci (ono je znazší kritizovat než něco sám předvést co umím, že....) a jeho přístup nikoho z nás dále neposune.

V nově ustanoveném klubu je podle mě hlavní to, aby se povedlo nastolit a udržet přátelskou atmosféru ve které se všem slušným chovatelům bude dobře pracovat a hlavně spolupracovat, dále zajistit potřebnou odbornou úroveň a motivaci členů, např. prostřednictvím prestižních výstav. Velmi bych si přála, aby nám společná práce v KCHZTTB šla od ruky, dokázali jsme si pomoci, poradit a postupně spěli ke společnému cíli, který vůbec není jednoduchý a snadný.

 

- - - - - - - - - - -

 

Jsem velmi ráda, že Tedýsek z Drinopolu majitelky Hanky Žralíkové a Jakuba Šebora byl vyhodnocen jako nejlepší samec 1. spec. výstavy. Jeho posouzení, jako posouzení ostatních předvedených ZT je třeba brát s rezervou a nehroutit se, a je na čem dále pracovat. Fofo - když byl Tedýsek a jeho sestra Teddynka (v popředí) ještě mimi.

- Xenie z Drinopolu (Šmoulinka) majitelky Radky Lešové získala ocenění nejlepší mladá samice 1. spec. výstavy. I pro ni platí to výše uvedené, ale samozřejmě máme z jejího úspěchu radost. Malá vzpomínka když byla Xenie ještě mimi - na druhé fotce společně se svou sestrou Xandy a Xany.

Na výstavě jsem předvedla Ziggyho a Zorinku z Drinopolu a Levisii z Uru. Co jim bylo vytýkáno (a vím že je to naše slabina a chci na tom dále pracovat), je mírně delší ucho u Ziggyho (6,2 cm), naopak předpisové ucho (5,5 cm) bylo u Levisie, u všech pak mírné hrboly kyčelních kostí, nevyrovnaná či jemnější srst, bílé drápy a skupiny bílé srsti. Také sytost barvy bych si u mých červených představovala výraznější. Ale mám je ráda takové jaké jsou a věřím, že se mi v budoucnu bude dařit některé parametry dále zlepšit, i když momentálně se nám ochovávat mláďata spíše nedaří :((((

- - - - - - - - - -

 

Akce se uskutečnila při 4. českolipské výstavě morčat dne 25. 4. 2009. Organizátory byly Občanské sdružení Na větrné hůrce, Klub přátel zakrslých teddy, ZO ČSCH Česká Lípa I a ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců. Celý den proběhl pod záštitou města Česká Lípa. Velký dík za organizaci celého dne patří Janě Prokešové, která byla pořadatelkou celé akce a rovněž hostům, kterým velmi děkujeme za přijetí našeho pozvání: př. Jindřich Šíp, př. Sirotek, př. Stanislav Kulanda a p. Wilhelm, čelní představitelé Českého svazu chovatelů. Za cenné rady k chovu rovněž děkujeme Ing. Bradnovi, jednateli Klubu chovatelů holandských králíků.

A nyní již k proběhlým akcím uskutečněným v tento den.

První z nich představovala historicky 1. speciální výstava pro dosud neuznaná plemena Zakrslý teddy a Teddy beránek. Zvířata posuzoval př. Jindřich Šíp, předseda Klubu chovatelů zakrslých králíků a současně posuzovatel ČSCH a čestný člen Klubu přátel Zakrslých teddy. Předvedená zvířata byla posuzována v rámci novošlechtění, tedy s vypsáním předností a vad a konečným hodnocením, tak jak bylo již předem deklarováno. Počet přihlášených Zakrslých teddy (ZT) byl 49 a Zakrslých beránků (TB) 3. Protože klub již delší dobu na svých stránkách předkládá svoji snahu o jednobarevné ZT a rozdělení barev ZT dle výchozích plemen (viz vzorník ZT uveřejněný na webu) bylo třeba zvířata posoudit i z hlediska barvy, jak je to v souladu s požadavky ČSCH.

Posuzování zvířat bylo veřejné, což bylo velmi příjemné a p. Šíp se na předvedených jedincích pokusil všem zúčastněným ukázat, co vše je třeba na jedincích zařazovaných do chovu sledovat a na co si u ZT a TB dát pozor tak, abychom se v chovu těchto plemen ubírali tím správným směrem.

- - - - -

Pro názornost uvádím připravený Oceňovací lístek a údaje na něm uvedené:

Oceňovací lístek:

Číslo klece........................

Plemeno, barva...................Pohlaví..............

Jméno.................................................Hmotnost.........

Výstava..............................Dne...........

Dále byly vyjmenovány jednotlivé pozice - 1. hmotnost - 10 b, 2. tvar 20 b, 3. typ 20 b., 4. srst 15 b, 5. plemenné znaky 20 b, 6. barva 10 b, 7. péče a zdraví 5 b, u každé pozice byly vypsány přednosti, přípustné vady a vady nepřípustné. V závěru bylo celkové hodnocení.

- - - - -

Hlavní body, na základě kterých jsme se s posuzovatelem dohodli, že bude třeba mírných úprav ve Stávajícím návrhu standardu plemene Zakrslý teddy, se pokusím ve stručnosti uvést. 

První věcí, o které jsme diskutovali bylo, že je třeba do budoucna zvířata tetovat (jednoznačně zvíře označit tak, aby byly vyloučeny jakékoli záměny), což by se prozatím dělo pouze u zvířat chovatelů zařazených do programu novošlechtění a těch chovatelů, kteří by o to měli zájem. Zvířata dosud jsou označována pouze jménem.

Dalším problémem bylo, že ZT má stále nejednotně označované barvy, jako příklad uvedu např. na přilášce uvedenou barvu oranž se znaky či čoko s bílou. Takto uvedené barvy se neslučují se Vzorníkem plemen a je třeba je uvést do souladu, což je v zájmu každého chovatele uvádět barvy tak, aby odpovídaly skutečnosti.

V pozici 2 (tvar) byly nejčastějším problémem vystouplé hrboly kyčelních kostí, které byly až na pár výjimek přítomné u všech předvedených zvířat. U některých byly hrboly kyčelních kostí mírné, u některých ještě více patrné. K tomuto velmi častému problému u ZT by bylo velmi vhodné k ZT přikřížit jiné plemeno a přitom klást důraz na výběr konkrétního jedince tak, aby jeho kyčle skutečně odpovídaly co nejvíce standardu.

Tvar těla. Jak p. Šíp konstatoval, předvedená zvířata vykazují velký posun dopředu od posledního uskutečněného semináře (uskutečněný pod patronací Zuzany Hodové, CHS Teddy Club), kde byla předvedena některá dlouhá a velká zvířata, nyní byla předvedena zvířata odpovídající v typu, tedy kratší, zavalitější tělo a i lépe utvářená hlava.

Problémem stále zůstává délka uší. I v tomto směru je třeba respektovat standard ZT, kde je uvedena optimální délka uší v rozpětí 5 – 5,5 cm a snažit se délku uší ustálit v tomto rozmezí. Tomuto parametru vyhovělo však minimum předvedených králíčků, ale samozřejmě, v situaci, kdy se teprve snažíme o vyšlechtění plemene ze současných ZT je tolerovatelná délka uší do 7 cm. Jedinci s delšíma ušima by neměli být zařazováni do dalšího chovu.

Co bylo rovněž třeba ujasnit a bylo pro nás dalším významným bodem byla struktura srsti, neb u ZT obecně převládá (a potvrdilo se to i na předvedených jedincích) srst typu angora, která má sklon k zacuchávání a je na údržbu poměrně složitá. Trend v chovu ZT ale bude spíše ten, preferovat a nadále upevňovat v chovu srst typu liščí (tedy větší počet pesíků než je tomu u angory) do té míry, aby bylo možno docílit snadnější údržby srsti bez nepříjemného zplstnatění, zejména na problémových partiích (pod krkem, u ocasu, na břiše apod). Na výstavě byli předvedeni i jedinci právě s touto kvalitou srsti. Rovněž jsme diskutovali o délce srsti u ZT, která, pokud dosahuje již 10 cm je již příliš dlouhá a je častá právě u jedinců s typem srsti angory, proto bude v souladu se standardem plemene považována za optimální délka srsti 5 – 8 cm. Srst by měla být na těle vyrovnaná, tedy ne kratší na hřbetě a delší ve spodní části těla, jak to v praxi často vidíme (u mnoha ZT nejde o problém s přelínáváním ale o trvalý stav). Dalším bodem týkajícím se srsti bylo upozornění pro chovatele, že to, jaká je vlastně srst u ZT a TB nepoznáme ve třech či čtyřech měsících věku jedince, ale opravdu daleko později, troufám si uvést nejlépe až po prvním roce života (nejdříve však po sedmém měsíci věku). Pokud tedy Vám přijde, že Váš pětiměsíční králíček nevyhovuje v srsti nezoufejte, kvalita srsti se s jeho věkem ještě pozmění a opravdu lze spolehlivě posoudit až ve výše uvedeném věku a ne dříve. Na výstavě bylo předvedeno hodně mláďat ve věku 3, 4, 5 měsíců, na kterých bylo vidět, že srst se ještě hodně změní.

Co se týká plemenných znaků, jedním z typických pro ZT je čelenka (závoj srsti přes oči, který je vyžadován), trochu jako problém se ukázalo delší osrstění uší, které je typické spíše angory, ale v současném návrhu standardu je uvedeno jako žádoucí. Protože se však jedná o plemenný znak typický pro angory bude třeba upravit standard u ZT tak, aby byla v budoucnu požadována nejvýše polodlouhá srst na uších, nikoli dlouhá (vlající „fáborky“ na uších, přestože jsou krásné, jsou plemenným znakem výše zmíněných u angor).

Problémem u mnoha ZT obecně (a na výstavě se to opět potvrdilo) byl problém s barvou očí a drápů. Jedná se především o klínky v očích, které můžeme přirovnat k dvoubarevnému oku jedince. Přitom oko musí být vždy jednobarevné (obě oči stejně barevné, barva očí musí odpovídat barvě očí výchozích plemen), pokud je např. hnědé s částečným modrým zbarvením často ve tvaru klínku, jedná se o výše uvedenou vadu, která je bohužel velmi dědičná a je opravdu lepší vyřadit zvířata z chovu, pokud se u nich oční klínky objeví (vada se nemusí objevit nutně objevit u potomků, ale projeví se mnohdy až v dalších generacích).

S drápy se situace ukázala býti taková, jakou jsme předpokládali, tedy, že u barevných rázů, jako je červená či modrá se objevují jako nepřípustná vada bílé drápy. Do budoucna je třeba pracovat i na tomto.

V souhrnu lze říci, že pro budoucí novošlechtění se jako nejperspektivnější jeví barva bílá (s modrýma očima). Rovněž pro novošlechtění lze doporučit barvu černou a modrou. Problematická je a i nadále bude barva červená, která je ale líbivá a má své skalní obdivovatele, proto bude i tato barva zařazena do programu novošlechtění. Hodně se diskutovalo i o líbivé holanské kresbě, pokud má ale odpovídat standardu, je opravdu velmi náročná a nejpracnější z možných zvolených variant. Jak se potvrdilo na výstavě, dosáhnout předpisové holandské kresby je pracné obecně (tím spíše u ZT) a předvedení jedinci plemene ZT na této výstavě náročná kritéria nesplňovali, přestože to co se na výstavě předvedlo lze považovat za to nejlepší co momentálně máme.

Úkolem posuzovatele ČSCH dle pravidel pro novošlechtění je posoudit každého jedince dle jednotlivých pozic a celkově ho zhodnotit. Jak mohl předpokládat ten, kdo situaci u ZT dobře zná, výrokem u většiny jedinců bylo: Novinka dalšího chovu neschopná. Tento výrok mohl znít poněkud krutě k vystaveným jedincům, protože, jak jsem již uvedla, na této výstavě se předvedlo prakticky skoro to nejlepší co máme a na čem mnozí z nás usilovně pracují, ale, tento výrok má své opodstatnění a v žádném případě si neklade za cíl kohokoli od chovu ZT odradit. Jedná se ale o to, že ZT jsou kříženci a jako takoví mají četné vady, které jsou přípustné (např. mírné hrboly kyčelních kostí, mírně delší ucho, kratší čelenku apod), ale jak víme bohužel i vady nepřípustné (z hlediska posuzování v souladu se standardem) a jím jsou např. bílé drápy a bílé skvrny po těle u červeného ZT, rovněž to, že barva či kresba neodpovídá standardu a takového jedince není možné pro posuzovatele ČSCH posoudit jinak než opravdu výše zmíněným výrokem. Nicméně pro nás, chovatele ZT je třeba toto posouzení brát pouze jako orientační, jako ukázkové pro nás, abychom věděli jakým směrem se v chovu ubírat, kudy vede cesta a kudy cesta nevede. O to se na této výstavě jednalo. Ukázat cestu těm, kteří po ní chtějí jít a šlechtit plemeno k jeho uznání. Druhou možností je tak neučinit a produkovat nadále krásné králíčky křížence, ale i s tím, že pokud to bude dělat ten, kdo šlechtění nerozumí budou mít množství vad (vystouplé kyčle, dlouhé uši, oční klínky, rozštěp pyje), které se budou do chovu dále zařazovat, upevňovat, šířit se na další generace, rovněž z exteriérového hlediska se při chovatelské nerozvážnosti nedosáhne žádného pokroku, spíše úpadku. A proto je zde vlastně Český svaz chovatelů (ČSCH), který šlechtitelství vedené správným směrem zašťiťuje a podporuje a je vlastně jakýmsi garantem kvality, serióznosti a odbornosti chovatelů, které sdružuje. To je hlavním důvodem, proč být členem ČSCH.

Ještě jednou děkuji panu Šípovi, za jeho ochotu nám v naší snaze pomoci, poradit a podpořit nás. Velký dík patří také panu Sirotkovi a p. Kulandovi, kteří svoji pomoc rovněž otevřeně nabídli a podpořili nás v naší snaze založit oficiální Klub chovatelů Zakrslých teddy a Teddy beránků, který bude fungovat pod záštitou ČSCH.

Zapsala: Iva Šmrhová

Výsledky výstavy:  budou doplněny

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání pohárů, diplomů, krmení Apetit Zelená louka a knížek Kamarádi (čtení o Zakrslých teddy) vítězům.

Výstavu posuzoval Jindřich Šíp, ceny předávala Jana Prokešová, předsedkyně KCHZTTB) pro vítězné králíčky, kterými se staly:  

Tedýsek z Drinopolu, nejlepší samec Zakrslého teddy, chovatelka: Iva Šmrhová, majitelka: Hanka Žralíková + Jakub Šebor, ČR.

Xenie z Drinopolu, nejlepší samice Zakrslého teddy, chovatelka: Iva Šmrhová, majitelka: Radka Lešová.

Kulíšek z Owlery, nejlepší samec Teddy beránka, chovatelka: Romana Sovová, majitelka: Petra Adamíková, Teddy beránci z Hané, ČR.

Zvonek von den Mohrenfans, druhý nejlepší samec Zakrslého teddy, chovatelka: Ivonne Behrends, SRN, majitel: Linda Krajská Libánská, ČR

Cácorka Ráj Teddíků, nejlepší mladá samice Zakrslého teddy, chovatel+majitel: Linda Krajská Libánská, ČR 

 

Zoya Acro Teddy´s druhá nejlepší mladá samice, chovatelka+majitelka: Jarmila Podzemská

Latte MACCHIATO Tinchen´s Rammlerbude, nejlepší mladá samice Zakrslého beránka, majitelka: Jarmila Podzemská

 

Rozinka z Výsluní se stala nejlepším jedincem 1. speciální výstavy Zakrslých teddy (BIS), chovatel: Renata Suchánková,  majitel: Jana Prokešová.

 

 

- - - - - - - -

Nádherné poháry pro oceněné Zakrslé teddy a Teddy beránky věnovala CHS Acro Teddy´s - https://www.acro-teddy­.euweb.cz/

Všichni zúčastnění teddíkáři dostali Diplomy a výborné krmivo Apetit Zelená louka, které věnoval p. Jindřich Šíp, rovněž velmi děkujeme. Ocenění pak navíc ještě dostali knihu o teddíčcích, Kamarádi.